Mag het een beetje meer zijn?

Maart 2021

Vandaag* had ik een jongetje in de peutermuziekles van 3,5 jaar.  Hij zong 4, jawel 4 volledige coupletten van 'Zie ginds komt de stoomboot'. (Twee voor mij nieuwe coupletten met Piet op de fiets, lekke band, ect.) En uitermate behoorlijk op toon. Nu was het al wel duidelijk dat hij een stuk verder is dan de rest, maar dat wordt niet openlijk ten toon gespreid. Integendeel. Komt bijna altijd met zijn moeder - soms oma - en is een model peuter die je zo zou willen adopteren bij wijze van spreken. Hiermee bedoel ik dat hij geweldig meedoet, rustig is (steeds meer kinderen gaan tegenwoordig volledig over de top/kop wat betreft energie-uiting) en mede daarom de muzikale elementen die ik aanbied snel en goed oppikt. Een behoorlijk volwassen houding. Vaak is op een dergelijke opmerking de reactie: maar het is belangrijk dat hij nog kind is! Punt 1: is dat zo? Punt 2: wat is kind zijn? 


Belangrijkere vraag is denk ik in het kader van gedifferentieerd muziekles geven: spreekt de materie hem nog aan? Hoogbegaafde kinderen als zij op school of in een educatieve situatie niet de juiste ‘voeding’ krijgen, willen het nog wel eens opgegeven en dan ben je heel ver van huis. Met alle modellen en lijstjes en competenties krijgen kinderen inmiddels heel vaak een hapklare brok voorgeschoteld wat geen recht doet aan wat ze kunnen en waar ze staan.  


Nu is de groep in een muziekles heel belangrijk, je doet het samen, een intentie van gelijkwaardigheid en rekening houden met de ander staan voorop. Jezelf niet als middelpunt van de wereld zien. Daarbinnen zou ruimte moeten zijn voor die kinderen die mogelijk (met nadruk op mogelijk want de term ‘behoefte’ wordt aan alle kanten misbruikt met als resultaat het in stand houden van volledig niet bestaande doch zwaar gecultiveerde "behoeften"), mogelijk wat meer nodig hebben? Er bestaat uiteraard de verticale groep waarin activiteiten worden aangeboden die baby tot oudste peuter kunnen aanspreken op het zelfde moment - mede afhankelijk van de begeleidende verzorgers/ouders. Desalniettemin, de muzikale vorming is een onderdeel van waarom ouders en kinderen in een cursus komen. Maar als je al piano kan spelen en er wordt niet meer aangeboden dan Vader Jacob........


* Uiteraard heeft dit plaatsgevonden vóór de lockdown.