Nog een keer!

Juni 2018

Dit horen we regelmatig in de les: nog een keer! Herhaling is voor de kinderen belangrijk. De tijd krijgen om in te stappen in een activiteit, in te stappen in de muzikale tijdstroom, hetgeen essentieel is om mee te kunnen doen. Herhaling is niet alleen een muzikaal element - een vorm/structuur aspect - het is ook een didactisch-pedagogisch element. Als een liedje/activiteit regelmatig terugkeert dan ondersteunt dat de kennis van wat er gaat komen en op die manier kan er geanticipeerd worden op bepaalde momenten. En het is dan ook mogelijk om te synchroniseren met zowel de maat als timing-momenten. 


Liedjes in de voorschoolse muziekeducatie zijn kort hetgeen fijn is voor de kinderen. Op een bepaald moment wordt het interessant om niet meer letterlijk te herhalen maar om variatie aan te brengen. Dit kan op vele manieren. Zo blijft een en ander fris en en geeft verse inspiratie om mee te blijven doen en het bevordert de muzikale groei.